Udělování ocenění od 1. 1. 2022

9. 5. 2022

Výbor ČNS IFPI se usnesl, že s platností od 1. 1. 2022 jsou zdvojnásobeny limity pro udělování ocenění zlatý a platinový singl pro Českou republiku.

Dále došlo k revizi pravidel pro udělování ocenění a k vypracování formuláře žádosti o udělení ocenění.

Na tomto odkazu jsou dostupné kompletní informace a podklady: Ocenění