Kontakt

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. (ČNS IFPI)

ČNS IFPI
Slavíkova 15
120 00 Praha 2

Datová schránka: vy2jahi
: 00552518
DIČ:  CZ00552518
Č.Ú.: 53234011/0100

ČNS IFPI je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 911.

JUDr. et MgA. Petra Žikovská
Managing Director
zikovska@ifpicr.cz

Přílohy