Slovenská republika

Slovenská republika také poskytuje finanční podporu různým kulturním projektům. Zde jsou uvedeny základní možnosti podpory:

1) Hudobný fond 

Odkazy:

Hlavní stránka Hudobného fondu: http://www.hf.sk/src/index.php.

Zákony, související předpisy a vnitřní předpisy: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=169; http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=170.

Organizační schéma Hudobného fondu: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=172.

Statut Hudobného fondu: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=38.

Zásady podpůrné činnosti Hudobného fondu: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=40.

Formuláře - žádosti a vyhodnocení: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=115; http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=57.

Rozhodnutí Rady o žádostech: http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=188.

2) Dotačný systém Ministerstva kultury Slovenskej republiky

Odkazy:

Podpora projektů, dotace: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie-1d.html.

Dotace 2015: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2015-2c5.html.

Grantový systém 2006 - 2010; dotace 2011 - 2014: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie-178.html.

Jiné možnosti financování: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/ine-moznosti-financovania-170.html.