Důležité odkazy

Přehled hudebních služeb s licencovaným obsahem:

PRO-MUSIC - přehled hudebních služeb s licencovaným obsahem z celého světa 

http://pro-music.org/

Česká republika - instituce:

Ministerstvo kultury České republiky

http://www.mkcr.cz/

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

http://www.mpo.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/

INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s.

http://www.intergram.cz/cs/

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

http://www.osa.cz/

Slovenská republika - instituce:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

http://www.economy.gov.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk/

SLOVGRAM - Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

http://www.slovgram.sk/

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

http://www.soza.sk/

Mezinárodní instituce:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home

 

World Intellectual Property Organization - (WIPO)

http://www.wipo.int/contact/en/

Evropská unie:

Evropská komise

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

Evropský parlament

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Soudní dvůr Evropské unie

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

EUR – Lex (Legislativa a jednotlivé dokumenty Evropské unie)

http://eur-lex.europa.eu/cs/

Další odkazy:

Informační systém – Prosazování práv z duševního vlastnictví

http://www.dusevnivlastnictvi.cz

Licence Creative Commons – Česká republika

http://www.creativecommons.cz/