Udělování ocenění od 1. 1. 2022

Výbor ČNS IFPI se usnesl, že s platností od 1. 1. 2022 jsou zdvojnásobeny limity pro udělování ocenění zlatý a platinový singl pro Českou republiku. Dále došlo k revizi pravidel pro udělování ocenění…

Ceny Anděl 2021 - výsledky

Poslední triumf Davida Stypky. Za album Dýchej získal tři Anděly Česká hudební akademie rozhodla. V Cenách Anděl Coca-Cola 2021, které se udílely 27.4. v pražském Veletržním paláci a přímém přenosu…

CJEU decision - case C-401/19

IFPI Statement on the CJEU’s Judgment on Poland v Parliament and Council Frances Moore, CEO, IFPI, representing the recording industry worldwide, made the following statement on today’s judgment by…

ČR – VÝSLEDKY TRHU–2021

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2021 o 19,5 % a činí 1.428 mil. Kč! V roce 2021 jsme byli svědky značného růstu trhu, a to navzdory přetrvávajícím pandemickým opatřením. Hlavním…

SR – VÝSLEDKY TRHU–2021

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2021 téměř o 20,7 % a činí 17,5 milionu EUR! V roce 2021 jsme byli svědky značného růstu trhu, a to navzdory přetrvávajícím pandemickým opatřením.…

Rozsudek NS - ve Sbírce soud. rozh. a stanov.

Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu dne 13.4.2022 vybralo rozsudek NS ve věci sp. zn. 23 Cdo 2793/2020 (žalobce ČNS IFPI; nekalá soutěž; úložiště) ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a…