SR – VÝSLEDKY TRHU – 2023

3. 4. 2024

 

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2023 o 12 % a činí 23,5 milionů EUR!

Růst trhu v roce 2023 pokračoval i navzdory vysoké inflaci. Hlavním lídrem trhu zůstávají streamingové služby, které v roce 2023 zaznamenaly nárůst téměř o 19 % !

Více informací dostupných v tiskové zprávě, která je ke stažení v příloze: