SR – VÝSLEDKY TRHU-2020

24. 3. 2021

24.3.2021

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2020 o více než 13% a činí 14.4 milionu EUR!

Tento velmi komplikovaný rok byl těžký i pro všechny umělce, kteří se ze dne na den ocitli bez příjmů z tzv. živého hraní. O to více potěšitelné je, že publikum vyjadřuje podporu svým umělcům prostřednictvím nákupu jejich tvorby on-line, což dokládá i níže popsaný vývoj trhu.

Hudební průmysl zažívá díky digitálním prodejům další růst trhu i navzdory tomu, že příjmy z veřejného provozování značně poklesly. Pozitivní vývoj trhu jde ruku v ruce s rostoucí oblibou streamingových služeb, které ve svém segmentu zaznamenaly nárůst o více než 47%!

Více informací naleznete v tiskové zprávě IFPI, která je ke stažení zde: http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2021/03/TZ-Výsledky-trhu-2020-Slovenská-republika-SK.pdf