Nositelé autorských práv vynakládají miliony na ochranu svých děl na internetu

21. 12. 2023

Sekce kulturního a kreativního průmyslu HK ČR:

Nositelé autorských práv vynakládají miliony na ochranu svých děl na internetu

Hospodářská komora uskutečnila na podzim mezi členy Sekce kulturního a kreativního průmyslu šetření na téma porušování autorských práv na internetu.

Celkem se zúčastnilo 23 respondentů z řad filmových producentů i distributorů, televizních vysílatelů, knižních nakladatelů, ale i oborových asociací sdružujících nositele autorských práv.

Jednoznačným závěrem šetření je fakt, že všichni respondenti mají s nelegálním sdílením svých děl v online prostředí zkušenosti a snaží se jej potírat, nicméně současné možnosti ochrany autorských práv na internetu jsou neefektivní a neúměrně finančně a časově náročné.

Tisková zpráva je dostupná zde: Sekce KKP HK ČR - anketa - ochrana AP