Rozsudek NS - ve Sbírce soud. rozh. a stanov.

13. 4. 2022

Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu dne 13.4.2022 vybralo rozsudek NS ve věci sp. zn. 23 Cdo 2793/2020 (žalobce ČNS IFPI; nekalá soutěž; úložiště) ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Sbírka je dostupná zde: Sbírka - NS 

Právní věta byla zveřejněna v TZ: NS - TZ