„Lex železářství“ – pozměňovací návrh k novele AZ

17. 10. 2022

Poslanecká sněmovna na svém plénu v pátek dne 14.10. ve třetím čtení odsouhlasila vládní ,,implementační" novelu autorského zákona doplněnou o několik poslaneckých pozměňovacích návrhů.

Podstatným pozměňovacím návrhem pro nositele práv v oblasti hudebního průmyslu je tzv. lex železářství, respektive doplnění par. 23 AZ (provozování rozhlasového či televizního vysílání). Poslanci J. Michálek (Pirátská strana) a Š. Heller (KDU-ČSL) navrhli novou výjimku z placení licenčních odměn pro provozovny, kde je dílo zpřístupňováno pro úzký okruh osob, jestliže je takové zpřístupnění nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy. ČNS IFPI informovala poslance napříč politickým spektrem o tom, že předmětný návrh je v rozporu s právem EU a s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. Z právního hlediska tento návrh zavádí novou výjimku z práva nositelů hudebních práv na sdělování veřejnosti, což neumožňuje taxativní výčet výjimek a omezení uvedený v Informační směrnici. Také v minulém funkčním období byly předloženy obdobné návrhy na úpravu § 23 autorského zákona, ty však byly Parlamentním institutem shledány v rozporu s právem EU. Pojmy obsažené v pozměňovacím návrhu: „úzký okruh osob“, „nahodilé zpřístupnění“ či „(ne)výdělečná povaha“ jsou značně neurčité, systémově nesprávné pojmy, které AZ nezná, což povede k právní nejistotě všech zúčastněných a vyvolá to tak ve výsledku řadu soudních sporů. Navíc možnost bezplatného užití pro osobní potřebu autorský zákon zná (§ 30 AZ). Elegantním řešením, jež bylo poslancům ze strany ČNS IFPI taktéž předkládáno, by bylo zavedení sazby kolektivních správců pro malé provozovny, kdy by tato mohla být projednána na půdě Hospodářské komory ČR s uživateli. Navíc v případě sazebníků kolektivních správců má dohledovou funkci ministerstvo kultury, nebylo by tedy vůbec nutné zasahovat do zákona.

I přes výše uvedenou argumentaci a jasný rozpor s právem EU byla na předmětných pozměňovacích návrzích koaliční shoda.