Jednání úložiště Hellshare/Hellspy je nekalou soutěží vůči výrobcům hud. nahr.

27. 7. 2018

23.7.2018

Dne 20. 7. 2018 vynesl Městský soud v Praze dlouho očekávaný rozsudek ve věci nekalé soutěže, vedený na návrh ČNS IFPI sdružující výrobce hudebních nahrávek v České republice. Soud dospěl k závěru, že provozováním file sharingové služby Hellshare/Hellspy dochází k nekalé soutěži ve vztahu k výrobcům hudebních nahrávek, které může veřejnost stahovat na této službě. Soud zakázal provozovatelům této služby poskytovat kredity a vyplácet odměny uploaderům, kteří nemají práva ke sdílení těchto nahrávek na Internetu. Funkci vyhledávače označil soud za možnou, pokud je využívána k vyhledávání jiného obsahu, než jsou chráněná hudební díla. Rozsudek dosud není pravomocný.