KOMAJOTA

SK - RADIO - TOP 50 SK

Titul Vydavatel
Čo sme chceli KOMAJOTA
Mesto v nás UNIVERSAL MUSIC
Most UNIVERSAL MUSIC
Pušný prach KOMAJOTA
Ráno v novinách UNIVERSAL MUSIC