ČR – VÝSLEDKY TRHU - 2023

3. 4. 2024

Příjmy z digitálních a fyzických prodejů vzrostly v roce 2023 o 14 %. 

Růst trhu v roce 2023 pokračoval i navzdory vysoké inflaci.

Nárůst celkových příjmů trhu o 4,5 % (trh celkem 1.866 mil. CZK) je zkreslen příjmy z provozovacích práv, které v roce 2022 skokově narostly, a to díky jednorázovému vyrovnání s poskytovateli satelitních služeb. Bez vlivu tohoto mimořádného vyrovnání by i celý trh včetně běžných příjmů z provozovacích práv rostl o 14 % !

Hlavním lídrem trhu zůstávají streamingové služby, které v roce 2023 zaznamenaly nárůst o 18 % ! 

Více informací dostupných v tiskové zprávě, která je ke stažení v příloze: