ČR – VÝSLEDKY TRHU–2020

24. 3. 2021

24.3.2021

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2020 o více než 8% a činí 1.183 mil. Kč!

Tento velmi komplikovaný rok byl těžký i pro všechny umělce, kteří se ze dne na den ocitli bez příjmů z tzv. živého hraní. O to více potěšitelné je, že publikum vyjadřuje podporu svým umělcům prostřednictvím nákupu jejich tvorby on-line, což dokládá i níže popsaný vývoj trhu.

Hudební průmysl zažívá díky digitálním prodejům další růst trhu i navzdory tomu, že příjmy z veřejného provozování a z prodejů fyzických nosičů značně poklesly. Růst trhu i nadále táhnou streamingové služby, které zaznamenaly v roce 2020 značný růst - téměř o 45%!

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČNS IFPI, která je ke stažení zde: http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2021/03/TZ-Výsledky-trhu-2020-Česká-republika-CZ.pdf