ČR - výsledky trhu–2019

11. 5. 2020

11. 5. 2020

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2019 téměř o 16% a činí 1.061 mil. Kč! Hudební průmysl zažívá již třetím rokem tolik očekávaný růst trhu, jenž pozvolna kompenzuje ztráty z předchozích období. Růst táhnou streamingové služby, které zaznamenaly v roce 2019 růst o 34%.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČNS IFPI, která je ke stažení zde:
http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2020/05/TZ-%C4%8CNS-IFPI-V%C3%BDsledky-trhu-2019-%C4%8Cesk%C3%A1-republika.pdf