Seminář ALAI - nekalá soutěž

18. 4. 2023

ALAI Česká republika (česká národní skupina mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva) uspořádala společně se Sekcí kulturního a kreativního průmyslu HK ČR dne 18. 4. 2023 v pražském klubu JazzDock seminář k nekalosoutěžním aspektům nelegálního sdílení obsahu on-line.

S příspěvkem na téma „Ohlédnutí za 10 lety s nekalou soutěží v oblasti file-sharingu“ vystoupila advokátka a členka Centra práva duševního vlastnictví PF UK, JUDr. Zuzana Císařová.

Příspěvek s názvem „Nekalá soutěž služeb pro ukládání a sdílení obsahu v aktuální rozhodovací praxi soudů“ přednesli advokát JUDr. Bc. Matěj Řičánek z AK Legato a advokátka Mgr. Klára Hrabáková z Asociace komerčních televizí z.s.

Všichni přednášející poutavou formou rozebrali mimo jiné právní základy problematiky nekalé soutěže v oblasti file-sharingových úložišť, dále praktické aspekty a problémy při uplatňování tohoto institutu, vývoj judikatury českých soudů a Soudního dvora EU, jakož i aktuální situaci file-sharingových úložišť v ČR.

ČNS IFPI měla možnost tento seminář sponzorovat.

Seminář ALAI - nekalá soutěž - 18.4.2023